Gebruiksvoorwaarden

Door de website just-bit.top te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van deze website, stemt u in met de bijgewerkte voorwaarden.

Intellectueel eigendom

De inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, audiofragmenten en videoclips, is het eigendom van just-bit.top en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om de inhoud te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, verkopen of deelnemen in enige vorm van exploitatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van just-bit.top.

Gebruikersbijdragen

just-bit.top kan gebruikers de mogelijkheid bieden om bijdragen te leveren, zoals opmerkingen en recensies. Door bijdragen in te dienen, verklaart u dat u de enige eigenaar bent van deze bijdragen en dat ze geen inbreuk maken op de rechten van derden. U verleent just-bit.top een wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief recht om uw bijdragen te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te verspreiden en weer te geven.

  • Uw bijdragen moeten in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving en mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden.
  • Uw bijdragen mogen geen obscene, lasterlijke, bedreigende, haatdragende of discriminerende inhoud bevatten.
  • Uw bijdragen mogen geen virussen, malware of andere schadelijke codes bevatten.
  • U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdragen en just-bit.top neemt geen verantwoordelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit uw bijdragen.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt verstrekt 'zoals deze is' en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. just-bit.top garandeert niet dat de informatie op deze website accuraat, volledig of actueel is. Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico.

just-bit.top is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de inhoud ervan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem.

Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites van derden. Het opnemen van deze links impliceert niet dat just-bit.top de inhoud van deze websites goedkeurt, onderschrijft of controleert. U gaat ermee akkoord dat just-bit.top niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites van derden.

Voor vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via [email protected].